Carretera Montaup

L’objectiu principal del projecte serà la millora i consolidació de la plataforma de la calçada actua que pateix assentaments diferencials i irregularitats del paviment amb el pas del temps. Concretament es farà en el tram; entre pk’s 0+000 a 0+205 del tram 3. Un altre aspecte important per la durabilitat dels nous murs a executar es la construcció d’una imposta de formigó a la coronació dels murs i que canalitza l’aigua d’evacuació de la calçada als indrets oportuns per tal de garantir la no afectació de les obres de sosteniment de la...

read more

itinerari cultural

S’ha modificat la rasant del passeig actual desde uns 30 m amunt de l’actual Pont del 14 de març. S’han eliminat les escales, per fer-ho s’ha fet una passarel.la just aigües abaix del pont arc de Les Bons, que acaba d’enllaçar per cota el nivell de l’Avda Rouillac amb el passeig de Mojàcar. El passeig, s’enllaçarà amb nova voravia volada sobre riu al marge esquerre a l’Avinguda Rouillac equipant de voravia aquest tram d’Avinguda (30 metres de voravia). ABANS:  ...

read more

URBANITZACIÓ PP-SUR-17-A

        La unitat d’actuació PP-SUR-17-A es conforma pels terrenys situats enfront de la C.S.100 d’Andorra (Avingudes Salou i Tarragona d’Andorra la Vella), a est i oest de la rotonda d’intersecció de entre les mateixes Avingudes, la carretera de la Comella i el C. Baixada del...

read more

Estació d’autobusos

                El present projecte contempla la construcció de la marquesina i edifici sobre el riu Valira per a la construcció de l’Estació Nacional d’Autobusos en el vial contigu al riu Valira en la unitat d’actuació del Prat del Rull a Andorra la Vella. Concretament preveu: – la construcció d’una marquesina d’uns 140 metres lineal i 8 metres d’ample, d’estructura metàl·lica sobre els pilars de formigó armat existents cada 12 metres,. – la construcció d’un edifici sobre el riu Valira de 250 m2 amb Sala d’espera, 2 mòduls de venda de tickets, un mòdul de despatx de gestió...

read more

Canalització del riu de la comella

Tracta de fer la remoledació de rius i torrents. Aquestes, paren els arrossegalls que baixen de la muntanya.

read more

Canalització del riu de la comella intermitja

Tracta de fer la remoledació de rius i torrents. Aquestes, paren els arrossegalls que baixen de la...

read more

Canalització del riu de la comella superior

   Tracta de fer la remoledació de rius i torrents. Aquestes, paren els arrossegalls que baixen de la...

read more