Pirinenca XXI

Pirinenca XXI de Serveis és una empresa constructora creada l’any 2003 especialitzada en serveis globals de la construcció que treballa a l’àrea geogràfica de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Ha executat projectes d’obra pública i privada, mantenint sempre un alt grau de compromís de qualitat amb el client.

Vinculada al Grup Pidasa, les sinèrgies entre les empreses li permeten oferir un important know how del sector. (Més informació aquí)


Pirinenca XXI Pirinenca XXI Pirinenca XXI