Centre Social Montellà

  • Construcció d’un centre social a Montellà.
  • Promotor: Ajuntament de Montellà i Martinet.
  • Any de construcció: 2010.