ITINERARI CULTURAL ENCAMP

S’ha modificat la rasant del passeig actual desde uns 30 m amunt de l’actual Pont del 14 de març.

S’han eliminat les escales, per fer-ho s’ha fet una passarel.la just aigües abaix del pont arc de Les Bons, que acaba d’enllaçar per cota el nivell de l’Avda Rouillac amb el passeig de Mojàcar.

El passeig, s’enllaçarà amb nova voravia volada sobre riu al marge esquerre a l’Avinguda Rouillac equipant de voravia aquest tram d’Avinguda (30 metres de voravia).

ABANS:

 

DESPRÉS: