Noves Promocions

Noves Promocions és una empresa dedicada a invertir en diverses promocions de l’edificació, en tot tipus de sectors dins del món de l’habitatge.

Noves Promocions controla la construcció de tot el projecte i alhora consta d’un equip que realitza la promoció i les vendes, sempre amb un tracte molt personalitzat i utilitzant les últimes tecnologies dels sistemes informàtics, que permeten la venda virtual, de manera que el client pot veure l’habitatge acabat de la compra. (Conegui alguns projectes)


Ferreres